OSAAMINEN

Arctic Touch toimii kaikilla teollisuuden toimialoilla.

Alla on esitelty painopistetoimialamme, joilta asiantuntijoillamme on erityisen pitkä ja monipuolinen osaaminen.

Metsäteollisuus

Arctic Touch Finland Oy:n juuret ovat syvällä suomalaisessa metsäteollisuudessa.

Me tunnemme paperinvalmistusprosessin puun vastaanotosta pakkalinjaan, ja kaiken siltä väliltä.

Asiantuntijamme ovat osallistuneet lukuisiin sellukattiloiden ja paperikoneiden käyttöönottoihin.

Hallitsemme sahausprosessin puun lajittelusta kuivauksen kautta paketointiin.

Olemme Suomen monipuolisin lastulevylinjoihin erikoistunut toimija. Asiantuntijamme toimivat lastuvevylinjojen asennustyömailla mekaanisina asennusvalvojina, automaatioasiantuntijoina prosessispesialisteinä ja käyttöönottajina.

Energian tuotanto ja jakelu

Tunnemme erityisesti Oil & Gas voimalaitokset.

Kaikki työntekijämme ovat osallistuneet useisiin voimalaitoskäyttöönottoihin maailman johtavan voimalaitostoimittajan työmailla.

Korkea- ja keskijännitekaapeleiden tuotantolinjojen asennusvalvonta ja käyttöönotto on yksi erityisistä vahvuuksistamme.

Satamat ja merenkulku

Meillä on pitkä kokemus kaikkien merkittävien suomalaisten nosturinvalmistajien tuotteiden käyttöönotoista. Meille ovat tuttuja stackerit, RMG, RTG ja STS nosturit, samoin kuin telakka- ja pukkinosturit.

Me tunnemme laivojen konehuoneet. Olemme käyttöönotttaneet luikuisia laivamoottoreita, boilereita sekä savukaasupesureita.

Kaikilla seilaavilla työntekijöillämme on STCW A-IV Maritime safety sertification.

Sähkö-, automaatio- ja valaistussuunnittelu

Olemme LED valaistuksen asiantuntija.

Teemme asiakkaidemme projekteihin sähkö- ja valaistussuunnittelun sekä keskusvalmistuksen.

Suunnittelemme teollisuuden ja maatalouden tarpeisiin räätälöityjä LED-valaisimia ja valmistutamme ne yhteistyötehtaillamme.